Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Framside


Møte VRI4 planleggingsmøte for hausten 2017
VRI4 skal ha planleggingsmøte 21. august. Kompetansemeklarane skal legge fram sine planar og behov, og det same med representantane for FoU-programma Horizon2020, Forskingsrådet og RFF Vestlandet. Målet er samordning og justering i høve verkemidlane i VRI4 og VRI4-planen. Møtet skal vera hjå Segel AS på Nordfjordeid
[Publisert: 18.08.2017]
Les meir

Statusrapport Nøkkeltall 2017 Vestlandet
På oppdrag frå Vestlandsrådet har Samfunnsøkonomisk Analyse AS utarbeida eit systematisert utval av nøkkeltal for desse fire sentrale næringsklynger på Vestlandet: marin, maritim, ikkj-fornybar energiproduksjon og fornybar energiproduksjon.
[Publisert: 10.07.2017]
Les meir

Statusrapport Nøkkeltall Vestlandet 2017
På oppdrag frå Vestlandsrådet har Samfunnsøkonomisk Analyse AS utarbeida eit systematisert utval av nøkkeltal for desse fire sentrale næringsklynger på Vestlandet: marin, maritim, ikkj-fornybar energiproduksjon og fornybar energiproduksjon.
[Publisert: 10.07.2017]
Les meir

Møte Møte mellom VRI4 og Forskingsrådet
Forskingsrådet ved fylkeskontakt Philip Lorentzen kom til Sogndal den 12. juni for å bli kjent med VRI4-prosjektet i Sogn og Fjordane. Til møtet var arbeidsgruppa og høgskulen sin kontakt i høve mobilitet invitert.
[Publisert: 30.06.2017]
Les meir

Møte Kick-off for kompetansemeklarane
I samband med Forskingsrådet sitt seminar for nye og gamle kompetansemeklarar den 13. juni hjå Forskingsrådet, møttest dei nye kompetansemeklarane for fyrste gong. Det var møte både før og etter seminaret, for å bli kjende med kvarandre og VRI4.
[Publisert: 30.06.2017]
Les meir

Konferanse Samling for kompetansemeklarar i Oslo
Forskingsrådet inviterte alle nye og gamle kompetansemeklarar til eit innføringskurs om kompetansemekling den 13. juni 2017. Frå Sogn og Fjordane stilte alle saman, i tillegg til prosjektleiaren.
[Publisert: 30.06.2017]
Les meir

Nyhende Osland Settefisk med støtte frå VRI4
Osland Settefisk AS var fyrst ute med å søkja om midlar frå VRI4 FoU-startpakken. Dei får no inntil kr 140.000 for utvikle slammet frå settefiskproduksjonen til gjødning for landbruket, og bli kvitt eit problem.
[Publisert: 24.06.2017]
Les meir

Nyhende VestMarin på synfaring på sørsida av Høyanger
VestMarin som består av dei marine rådgjevarar frå dei fire vestlandsfylka vitja Sogn Aqua og Osland havbruk den 14. juni 2017.
[Publisert: 21.06.2017]
Les meir

Nyhende VRI4 kompetansemeklarane på plass
Rollane som kompetansemeklarar vart lyste ut som offentleg innkjøp i april. No er dei nye kompetansemeklarane på plass og klare til innsats. Kompetansemeklarane skal typisk diskutera prosjekt-idear og moglegheiter med bedrifter og nettverk i fylket, og kopla bedrifter med relevante FoU-miljø.
[Publisert: 15.06.2017]
Les meir

Annonsering VRI4 - tilskot til FoU-forundersøkingar
Dersom du har ein plan for eit FoU-prosjekt, og du er usikker på om planen er god nok for å gi sikre svar på spørsmåla. Eller om FoU-prosjektet kan gjennomførast betre og meir effektivt på andre måtar. Då kan det vera lurt med ei forundersøking. I VRI4 gir vi slik støtte til FoU-prosjekt av type eksperimentell utvikling.
[Publisert: 29.05.2017]
Les meir

Sluttrapport Sluttrapport prosjekt "Kretsløputnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett"
Prosjektet skulle gjennomføre ulike forsøk der ein nytta mjøl laga av oppmalt blåskjel som ingridiens i for til laks. Rapporten gjev ei kort oppsummering av funna.
[Publisert: 27.03.2017]
Les meir

Statusrapport Kompetansebehov hjå levareandørindustrien i sjømatnæringane
Rapporten er ein studie av kompetansebehov i år og fram mot 2020 hjå levarandørar til sjømatnæringa og biomarin industri på Vestlandet.
[Publisert: 09.09.2016]
Les meir
Vel område
Kart av Noreg
 
Vestlandet 


Vestlandet - snarvegar

RUP Norge er eit verkty for regional utvikling. Målgruppa er dei som er involverte i regionale utviklingsprosessar (RUP), som prosessleiarar, prosessansvarlege, medlemer i styringsgrupper, prosesseigarar, regionale utviklingsaktørar og politikarar. 

RUP-Norge er ein felles prosessdatabase for aktørane. Dei brukar RUP-Norge til:

Samordning av aktørar og prosessar i regionane

Styring av prosessane - programstyring og porteføljestyring

Organisering i hierarki, prosessar og delprosessar

Arkivering av prosessar

Linking av prosessar og delprosessar i eit hierarki.

Nettverksarbeid.

Informasjon og marknadsføring av prosessane.

Det er Sogn og Fjordane fylkeskommune som eig RUP-Norge. Fylkeskommunen har utvikla verktyet og held det ved like. Utviklinga har skjedd i samarbeid med Vest-Norges Brusselkontor og InCreo.
 
Dersom du er interessert i å ta i bruk RUP Norge til dine prosessar, ta kontakt med prosjektleiaren.
 

Beste helsing
 
Arne Monrad Johnsen
Prosjektleiar


Nærings- og kulturavdelinga
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
mobil: + 47 41530978
Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune